top of page

אני מביא לשרות לקוחותיי ניסיון של 28 שנות שרות בצה"ל בתפקידי פיקוד, לחימה ומטה בחטיבת גבעתי, הדרכה, מחקר וכתיבה. כלי העבודה שלי מושתתים על יכולת פיקוד וניהול שרכשתי בצה"ל, ועל ניסיון מצטבר מעבודותיי חברות רבות. על יכולת כתיבה ומחקר מוכחים ועל רצון מתמיד ללמוד יחד, עם נכונות לעבודה קשה ומשותפת עם לקוחותיי.

Open Book

עריכת ספרים

עריכת ספרים היסטוריים מחקריים, הכוללים איסוף הנתונים והעובדות מארכיונים, ספרות, עיתונים, עדויות של המשתתפים, מפות, ותצלומים.

Audiovisual Conference

הדרכה והרצאות

שימוש בשיטה סדורה של הדרכה להשגת יעדי הארגון, תוך התייחסות לצרכיו ולמטרותיו. כולל תפיסת הדרכה כוללת, ספרי גופים, טכניקות ונהלים, תיקי קורסים ומערכי שיעורים.

Pile Of Books

מחקר וכתיבה

מחקר וכתיבה בתחומי ביטחון לאומי וצבא - תפיסות מבצעיות, טקטיקה, אמל"ח, תורות לחימה, והכנת דרישות מבצעיות.

bottom of page