top of page

מאמרים בנושא היסטוריה צבאית

כיבוש לוד והשפעתו על צה"ל, מערכות 383, מאי 2002, עמ' 92 – 97.
חקר מלחמת יום הכיפורים, מערכות 393, פברואר 2004, עמ' 56 – 59.
ההיסטוריה של ה'פילבוקס', מח"ץ 18, מרץ 2005, עמ' 14 – 17.
עוד על בתי ביטחון בארץ, אריאל 176, דצמבר 2006, עמ' 97 – 98.
הפילבוקסים בנוף הארץ, אריאל 179, אפריל 2007, עמ' 58 – 63.
"המאבק על האהבות – דימוי המנהיגים של מלחמת ששת הימים באלבומי הניצחון", שאול שי וחגי גולן (עורכים), נחשונים, משרד הביטחון ומערכות, 2007, עמ' 389 – 423.
קריאת קרב – הגורם האנושי, ביבשה 9, אפריל 2009, עמ' 56 – 57 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
קריאת קרב – מלחמה על האומץ, ביבשה 10, יוני 2009, עמ' 39 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
קריאת קרב – ימים נוראים, ביבשה 11, ספטמבר 2009, עמ' 45 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
עמדות פילבוקס – התפתחותן, תפקידיהן והפעלתן, מערכות 426, אוגוסט 2009, עמ' 56 – 65 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
קריאת קרב – מבט תלול מסלול, ביבשה 13, אפריל 2010, עמ' 59 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
קריאת קרב – כך היינו, ביבשה 15, ספטמבר 2010, עמ' 51 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
קריאת קרב – הענקים הקדמונים, ביבשה 16, ינואר 2011, עמ' 35, (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
קריאת קרב – רושם בתוך יומן מסע, ביבשה 18, אוגוסט 2011, עמ' 55, (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
הסלמה והדרך למלחמת ששת הימים, אתר צוות, 2 באפריל 2017.
המתנה והגברת המוכנות – מאי 1967, אתר צוות, 20 באפריל 2017.
מונחון מלחמת ששת הימים, המחלקה להיסטוריה, 2017
סקירת קרב וסיור במלחמת העצמאות – מבצע 'חירם' עבור פיקוד הצפון, 2018.
סקירת קרב וסיור במלחמת העצמאות – מבצע 'יואב' עבור אגף המבצעים, 2018.

ספרים בנושא היסטוריה צבאית

עריכת ספרים

עורך ראשי:

  1. להסיר את האיום, המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון-ההוצאה לאור ומודן, 2017.

  2. סופת אש במדבר, המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון-ההוצאה לאור ומודן, 2017.

  3. לכבוש את ההר, המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון-ההוצאה לאור ומודן, 2017.

  4. משברי ים, המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון-ההוצאה לאור ומודן, 2017.

עורך :

  1. הקרב על דרדרה ותפקיד חטמ"ר 3 וגדוד 33 בלחימה, המחלקה להיסטוריה, 2017 (שותף בכתיבה).

  2. מחקר על חללי מלחמת ששת הימים, המחלקה להיסטוריה, 2017.

  3. לחימת צג"ם 63 - קרב אום כתף-אבו עגילה, 5-6 ביוני 1967, המחלקה להיסטוריה, 2017.

  4. תקרית תקיפת ה"ליברטי", המחלקה להיסטוריה, 2017.

עורך ראשי וכותב שותף:

אלבום קרבות מלחמת העצמאות, המחלקה להיסטוריה ומשרד הביטחון-ההוצאה לאור, 2018.

חבר מערכת:

יגאל אייל ורוית ויסמן (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, המחלקה להיסטוריה, משרד הביטחון-ההוצאה לאור ומודן, 2018.

מאמרים בנושא קריאה וכתיבה

הפקודה: לקרוא ספרים, מערכות 418, אפריל 2008, עמ' 58 – 61.
הפקודה לכתוב, מערכות 451, אוקטובר 2013, עמ' 88 – 90.
bottom of page