פרסומים

חיל רגלים

בניין הכוח

היסטוריה צבאית

אמל"ח

לחימה בטרור וגרילה

פיקוד ושליטה

בעז זלמנוביץ    -   מחקר | כתיבה | הדרכה       054-3434780       boazdoc@gmail.com