top of page

מאמרים בנושא פיקוד ושליטה

הערכת מצב בעימות המוגבל, מח"ץ 4, דצמבר 2000, עמ' 12 – 15.
פנקס עזר למפקד, מערכות 402, אוגוסט 2005, עמ' 89 – 91.
צו קריאה – מנהיגות המ"פ, מח"ץ 19, ינואר 2006, עמ' 44 – 46.
פקודת המבצע והרעיון המרכזי, מערכות 419, יוני 2008, עמ' 58 – 59 (בשיתוף עם יובל בזק).
ניפוח המפקדות – סכנה ברורה ומיידית, מערכות 425, יוני 2009, עמ' 40 – 48.
* מאמר זה זכה במקום שלישי בפרס הרמטכ"ל לכתיבה צבאית.
מי צריך רמ"ט, מערכות 435, פברואר 2011, עמ' 68 – 71.
bottom of page