top of page
Open Book

עריכת ספרים

ספרים היסטוריים מחקריים נכתבים בעמל רב של החוקר והמחבר. עמל זה כולל איסוף הנתונים והעובדות מארכיונים, ספרות, עיתונים, עדויות של המשתתפים, מפות, תצלומים ועוד.

כל כותב, חייב להעמיד את דבריו ואת כתיבתו לביקורת ולמבט נוסף של קורא מיומן, הבקיא בתחום המחקר [הגם שאין מומחה ככותב עצמו] ואשר יכול להעיר ולהאיר על מושא הכתיבה בכללותו ועל הפרטים.

בשנים האחרונות אני עורך ספרים עבור המחלקה להיסטוריה של צה"ל ומשרד הביטחון. בשיתוף עם מומחים נוספים [עריכה לשונית, עיצוב גרפי והפקה] הוצאנו לאור ספרים ומחקרים אודות מלחמות ישראל.

כעורך מקצועי, אסייע לך, להוציא את המחקר לאור, וארתום למאמץ את הגורמים הנוספים ההכרחיים לתוצר איכותי ללא פשרות.

bottom of page