top of page

מאמרים בנושא חיל רגלים

יחסי ותיקים צעירים, מח"ץ 2, יוני 2000, עמ' 8 – 9.
משמעת, מח"ץ 3, ספטמבר 2000, עמ' 15.
גדודי החירמ"כ, מאיפה ולאן, מח"ץ 6, יוני 2001, עמ' 6 – 7.
הארה והערה עקב אימון גדס"ר גבעתי, מח"ץ 15, אפריל 2004, עמ' 18 – 21.
צו קריאה – חיל הרגלים תוקף, מח"ץ 18, מרץ 2005, עמ' 48 – 49.
הפעלת כלי הנשק הפלוגתיים במלחמת לבנון השנייה, מח"ץ 22, אוגוסט 2007, עמ' 20 – 23.
צו קריאה – רשימת ספרים מומלצים לחי"רניקים, מח"ץ 22, אוגוסט 2007, עמ' 38 – 41.
"הפעלת הנשק המסייע הפלוגתי בלחימה בלבנון", צבי עופר (עורך), מלחמת לבנון השנייה – תבונת המעשה חלק ב', המעבדה התפיסתית, דצמבר 2008, עמ' 369 – 381.
קריאת קרב – להיות מפקד בחי"ר, ביבשה 12, דצמבר 2009, עמ' 39 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
לקחי מלחמות ראשית האלפיים ורובה החי"ר, תצפית 58 – התפתחות נשק החי"ר בעקבות לקחי מלחמות ראשית שנות האלפיים, תוה"ד, ינואר 2011, עמ' 9 – 38.
מאחורי הכוונת - ביקורת ספר, אתר Israel Defense, מאי 2016.
bottom of page