top of page
  • בעז זלמנוביץ

נגמ"שים, נמ"רים ומה שביניהם 2


גם פוסט זה עוסק במונחים ובהגדרות עבור התשתית המושגית אשר תאפשר, כך אני מקווה, דיון בעניין הנגמ"שים: אש וקטלניות, מיגון ושרידות ויכולת תנועה וניידות.

אש היא כינוי לתחמושת שנורתה, הוטלה או שוגרה (אג"מ-מה"ד, 1980). קטלניות (lethality) הוא מושג חמקמק במעט. המילון למונחי צה"ל איננו מזכיר אותו, כך גם מילון משרד ההגנה של ארה"ב (DOD). אבן-שושן מציין כי קטלני – "הגורם למוות, העלול להמית" ובהשאלה אנחנו משתמשים ב'קטלני' בסמיכות לכוח. כלומר כוח או גוף שיכולתו לפגוע, להשמיד או לקטול את האויב היא גבוהה יותר מכוח או גוף אחר.

אפשרות אחרת היא שימוש ב'עוצמת האש' כביטוי בהקשר ליכולת אמצעי, כוח או גוף צבאי ל"יצר" אש ולהשפיע על פעולת האויב (סימפקין, מרוץ אל העתיד, 1999).

מיגון (protection) הם אמצעי או פעולה המגנים על חייל, קבוצת חיילים או רכוש מפני פגיעה או נזק (מבוסס על אג"ם-תוה"ד, 1998).

שרידות (survivability) היא יכולתו של חייל, גוף או מערך צבאי להישאר בחיים או לתפקד בשדה הקרב, אף שהוא נתון בתנאים או בסכנת נפשות. מיגון הפרט ומיגון כלי הלחימה הם רק חלק אחד ולא העיקרי המאפשר את השרידות. שרידות תושג, למשל, באמצעות תמרון מהר יותר של הכוחות משל האויב ברמה הטקטית תוך נקיטה מיומנת של עקרונות המלחמה ותורת הקרב, וניצול נכון של הישגי הטכנולוגיה הצבאית (שם).

סימפקין מסב את תשומת לבנו לכך שקטלניות, שרידות משולבות אחת עם השנייה. ניתן להסכים שחיל האוויר הישראלי הוא גוף קטלני ביותר, אולם קטלניותו פוחתת כאשר האויב, חמאס לדוגמה, נוקט בשיטות הישרדות שונות ובכללן תת-קרקע, השתלבות באוכלוסייה, פעולה בכוחות קטנים.

ניידות (mobility) היא תכונתם או כושרם של כוחות צבא ואמצעי-לחימה לנוע במהירות ממקום למקום, בלי לאבד את יכולתם לבצע את משימתם. המילונים מבחינים בין ניידות ברמות המלחמה השונות.

ניידות טקטית (tactical mobility) היא הרלוונטית בהקשר הדיון, ומילון מונחים צבאיים (אג"מ-מה"ד, 1980) מסביר כי זו "יכולת התנועה, או יכולת ההנעה, של כוחות ואמצעים בשדה הקרב ברמה הטקטית. יכולת זו מותנית בעבירות של שדה הקרב, באמצעי התובלה ובתורת הלחימה של הצבא המסוים".

ניידות מהווה מרכיב מהותי ביכולת לתמרן. תמרון (manoeuvre) הוא "תנועת גייסות משולבת באש לשם השגת עמדת יתרון ביחס לאויב" (המילון למונחי צה"ל, 1998).

אם כי בשלב זה נניח לתמרון ונשוב לקשר בין קטלניות, שרידות וניידות וביניהן ובין נגמ"שים.

ומה באשר לרק"ם ולנגמ"שים? בשלב זה נסתפק בתרשים הבא המצביע על הקשר בין יכולת אש ומיגון בסוגי הרק"ם השונים.

[להמחשה בלבד; ציר Y הוא חוזק המיגון וציר X מסמל את עוצמת האש; ברדלי הוא רכב לחימה חי"ר]


38 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page