top of page
  • בעז זלמנוביץ

הדילמות הנוראיות בשואההיינו בשטוקהולם [כן זו בשוודיה, כאן בתיאור של אורה] ושלא במקרה הגענו לתערוכת עדים [צילומים של ניצולי שואה החיים בשוודיה של צלם האופנה מיקאל ינסון (Mikael Jansson)] ובמקרה הגענו לפתיחה, כך שהזדמן לנו לצלם, לבקשתם, שני מהניצולים ליד תמונותיהם. הניצולים הגיעו לשוודיה מרחבי השואה של אירופה ובזמנים שונים רבים מיד לאחר המלחמה. זה מרגש לראות שיש אנשים אחרי המספרים ויש חיים ארוכים לאחר התהום, אם כי הסימנים נשארו צרובים בנפש ובפנים. גלי מיר-תיבון כתבה על אחד ממרחבי השואה - אזור הדמדומים בין רומניה לאוקראינה - טרנסניסטריה. כאשר הספר 'רשימת האימהות' (עם עובד, 2017) מתמקד במאורעות ובאימה של מוגילב פודולסקי שם חייו כ-9000 יהודים לפני השואה ודרכה עברו, נעצרו ונרצחו עשרות אלפי יהודים מאזורים אחרים. מיר-תיבון בוחנת את הסיפור הנוראי באמצעות שני ערוצים. האחד בוחן את תפקידם הבלתי אפשרי של ראשי הוועד היהודי בגטו, ואת החלטות הבלתי אפשריות שנאלצו לעשות. זאת היא עושה באמצעות תמלילי החקירה (האמיתיים-הבדויים) של שנים מהם. המבט השני הוא דרך סיפורן של האימהות שהיו חלק מהרשימה של אימהות ללא בעלים שנשלחו למות עם ילדיהם ברעב. #ספר הבוחן את השואה בזוויות נוספות וחשובות. מסופר היטב ובאנושיות. לא קל להפנמה אך מומלץ ביותר. ויש גם שיר

42 צפיות0 תגובות
bottom of page