top of page
  • בעז זלמנוביץ

יש קרבות קטנים?


כפי שאמר ד"ר חמור: "אם נוסעים ברכבת, נתקלים בספרים מוזרים". זה מה שקורה לי לא אחת, וכך נתקלתי בספר של א. [אהוד] פלד - 'קרב סולטן יעקוב הקטן' (כנראה הוצאה עצמית, יוני 2006). מכיוון שהתעניינתי בשנה האחרונה מעט אודות קרב סולטאן יעקוב (11 ביוני 1982), שמחתי למצוא ספר נוסף שעוסק בקרב או לפחות נושא בשם הקרב. גם הופתעתי, כי חשבתי שעשיתי סריקה רצינית במאגרי המידע ובמרשתת לאיתור ספרים, מאמרים, כתבות והגיגים העוסקים בקרב המורכב הזה, שעדיין רובץ על מצפון המשתתפים בו ועל מדינת ישראל שכן ישנם עדיין שני נעדרים מהקרב, לאחר השבת גופתו של זכריה באומל באפריל.


תמונה מקיבוץ אחר - צלם בעז זלמנוביץ

בעצם אין זה ספר על מלחמת לבנון הראשונה, ועל הקרב בבאב אל וואדי של פלוגה ח' מגדוד 8132 של חטיבה 645 בבוקר 11 ביוני שהסיפור בונה את נקודת הכובד שלו על תיאור השאול מהקרב. למחבר ידיעה טובה מאוד ואינטימית מהקרב [כולל שמות הצירים, היעדים ונקודות מרכזיות וגם שמו של מ"פ ח' כתוב נכון] למרות שהוא משנה פרטים [למשל, אין חללים מרמת יוחנן ממלחמת לבנון הראשונה] לטובת הסיפור. כי זה בעצם איננו סיפור מלחמה, אלא סיפור משפחתי סבוך ומפותל על רקע מדשאות קיבוץ רמת יוחנן [שהמחבר חבר בו]. מעשה הכולל שני אחים (דודו ואורי), היחסים ביניהם, ובינם ובין אהובתם (בתיה), וההשלכות על הדור הבא.


כתבתי לך - צלם בעז זלמנוביץ

הספר כאמור כורך סביבה ומאורעות 'אמתיים' עם בדיון, ויש בו תסבוכת רגשית ונפשית. למרות שהכתיבה בו בוסרית במקצת, וניתן היה לקצץ בחלק מהתיאורים [אבל זה טעם אישי שלי], הרי הנושאים של הסגירות הקיבוצית והלחץ החברתי, וגם של פוסט טראומה ונטל האשמה של הנשארים-השורדים בקרבות במותם של אלו שלא שרדו [במקרה הזה של אח על אחיו] מעוררים מחשבה ורק לשם כך ראוי לקרוא את הספר [שלא מצאתי תמונה שלו ברשת].


#ספר על אחים, על משפחה, על מלחמות ושכול, על קיבוץ ועל האהבה. מעניין.


תקראו, זו שנה חדשה ולכן צריכים להיות נחמדים.


ויש גם שיר [לא זוכר האם השתמשתי בו כבר, אבל בכל מקרה יפה ומתאים. לא?]
87 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page