top of page
  • בעז זלמנוביץ

פשעי הפטריארכיה


צבי טריגר טוען שכדי לקיים ולשרוד את הסדר החברתי, התרבותי והמשפטי שבו גברים שולטים בגברים אחרים ובנשים, נדרש ליצור פשעים ממוגדרים - פשעים החלים רק על אחד המינים. הפטריארכיה - שלטון האב או אַבְהָתָנוּת בעברית, הוא המושג המכיל את הסדר הזה. בסדרת ההרצאות 'פשעים נגד הפטריארכיה - ניאוף, הפלות והומוסקסואליות במשפט ובתרבות' (ספריית האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון ומודן, 2014), פורס טריגר את משנתו על האופן שבו ההסדר החברתי - הפטריארכי שולט בחברה מאז ימי קדם, ומדגים זו בסקירה היסטורית תרבותית משפטית מימי יוון הקדומה, דרך רומי, המשפט העברי והישראלי בימינו.


את תמצית הדברים הביא אבנר שפירא בכתבה ב'הארץ' שסיקרה את סדרת הרצאות [ואני חוסך לעצמי את הניסוח]: "לדעתו [של טריגר], אחד ההיבטים המשותפים לשלוש העבירות שהוא דן בהן בקורס הוא הפגיעה בכבוד הגברי: "אשה נשואה ששוכבת עם גבר שאינו בעלה ואותו גבר שעמו היא שוכבת - שניהם פוגעים בכבודו של הבעל, מפני שהם מפירים את שליטתו במשפחתו; אשה נשואה שמבצעת הפלה פוגעת אף היא בכבוד בעלה, כי היא מפילה עובר שאינו שייך לה אלא רק הופקד אצלה על ידי הבעל; וגבר המקיים יחסי מין עם גבר אחר פוגע בכבוד הגברי בכלל, בעצם הוויתור שלו על התנהגות 'גברית'". בצד זאת, טריגר מטעים כי היחס לשלוש העבירות כרוך בהשתקת הקול הנשי ובהתעלמות גורפת כמעט מהצרכים והרצונות של הנשים, הנתפשות כאמצעים בלבד וכנחותות בהייררכיה החברתית."


זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, אבל טריגר מרצה את הדברים בבהירות. הוא מנמק את דבריו עם אסמכתאות רבות ומגוונות מספרות קלאסית יוונית ורומית, מספרות משפטית עברית וישראלית ועוד, וכן ספרות מחקרית תרבותית ופמיניסטית מגוונת. המבט ההיסטורית מצביע על המשכיות בחשיבה הפטריארכלית השולטת גם בימינו. למשל עקרון הקינטור במשפט הניח שאדם סביר(?) ירצח את אשתו במידה ותפס אותה מקיימת יחסי מין עם אחר (נואפת), שכן היא פגעה בכבודו [יכול להיות שהצגתי זאת פשטני מאוד]. כפי שכתב שופט העליון נעם סולברג [מוזפר נ' מדינת ישראל 2014]:


"אין לכחד. המערער נקלע לטלטלה עזה. בגידתה של המנוחה הביאתו לכדי סערת נפש. עוצמת רגשותיו מובנת ואנושית. ברם, המערער, ככל אדם, עודנו נדרש לכבוש את יצרו, והוא כּשל בחמורה שבעבירות, בנורא שבמעשים: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם א-לוקים עשה את האדם" (בראשית ט, ו)."


גם בסוגיית ההפלות ניתן לראות שקיימת או מתחזקת הגישה שהאישה איננה בעלת זכות על גופה בעניין ההפלות. טריגר מצביע על כך שהגישה הנוצרית הפונדמנטליסטית המתנגדת לחלוטין להפלות חדרה ליהדות בעוצמה בשנים האחרונות [שוב עשיתי זאת פשטני]. בכל מקרה הדיונים בהרצאות מרתקים ומלמדים.


#ספר מלמד ומעורר מחשבה על הסדר החברתי והמשפטי הגברי השלט. מומלץ ביותר.


גבר, אישה או כל מה שתרצו העיקר תקראו ותהיו נחמדים.


ויש גם שיר [שוב עשיתי את זה פשטני]


66 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page