top of page
  • בעז זלמנוביץ

"במלחמה, כמו באהבה, כדי לגמור צריך לראות זה את זה מקרוב"כמו ספר משלי, ההוא שקיבץ את דברי החכם באדם המוסר את משנתו לתלמידיו. כך עשו רבים או שרבים אספו את דבריהם או דבריהן [עופו על זה בויקיציטוט]. אם לא נחשיב את בזוקה ג'ו בניהם, נמצא כי רבים מהמצוטטים הם מנהיגים - מדינאיים ואנשי צבא. כך הוציאה 'מערכות' [כתב העת של צה"ל] את דבריהם של פרידריך הגדול, מוריס דה-סאקס. כמו אנשים גדולים אחרים גם נפוליאון משך תשומת לב ואש, כמי שיצר את צבא העם והגיוס הטוטאלי שהובילו לשפיכות הדמים הנוראיות של מלחמותיו הוא ושל הבאות אחריהן. הוא כמובן גם ראה עצמו, למרות קומתו הנמוכה, מעל כולם, כפי שהוא מצוטט שאמר לאדם שטען שהוא גדול ממנו: "אתה לא גדול יותר – אתה ארוך יותר!"

מערכות גם הוציאה ב-1990 את אמרות המלחמה של נפוליאון, והנה עתה הוציאה 'נהר ספרים' את 'נפוליאון בונפרט - איך לעשות מלחמה' (2019 [תרגמה אביבה ברק-הומי]. את הספר יצר, ליקט וערך ראובן מירן המו"ל. שהוסיף ללקט האמרות המקורי גם אוסף אמרות שליקט אונורה דה בלזק מפי חיילים ותיקים שלחמו לצדו של נפוליאון [המעטים ששרדו] ועוד נוספו קטעים נוספים מתוך אסופות נפוליאון אחרות. כמו בספרות החוכמה היהודית והאחרות גם כאן חלק מהאמרות חוזרות על עצמן וחלק סותרות זו את זו.


יש הרבה מה ללמוד מאיש המדון הזה, במיוחד בתחומי המדינאות, הפוליטיקה והמלחמה, אבל האם ניתן ללמוד מאמרות? חלק מהאמרות עלולות ללא הבנת הרקע של התקופה, של האיש, ושל אמנות המלחמה באותם ימים להגיד הכל ולא כלום. למשל: "תכנון המערכה צריך לחזות מראש את כל הצעדים שהאויב מסוגל להם ולכלול בתוכו את האמצעים כדי לסכלם". חלק מהדברים יפים לשעתו של נפוליאון. אך לעתים האמרות הן אל-זמניות. שבוע שעבר ראיתי גנרל שהאמרה הבאה תאמה את מעשיו: "ניהול העניינים הצבאיים הוא רק מחצית עבודתו של גנרל; לכונן ולבטח את מערכת הקשר שלו הוא אחד הדברים החשובים ביותר. אבטח במהירות רבה את מערכת הקשר שלך". וזאת למרות שמערכות הקשר שלו ושל נפוליאון שונות לחלוטין.

מירן בחר, בניגוד להוצאת מערכות, שלא לפרש את הדברים, והדבר מקשה על הקורא שאיננו בקיא בענייני צבא בכלל ונפוליאון בפרט להבין את הדברים או לעשות בהן שימוש מעבר לציטוט שטוב לכל דבר [ולכן לעתים אין לו משמעות]. למשל: "בפוליטיקה, כמו במלחמה, רגע אבוד אינו חוזר לעולם". למרות ההסתייגויות אלו אני חושב שהוצאה חדשה ורעננה של אמרותיו של נפוליאון היא חיונית לפחות בשביל היכרות ראשונית עם המחשבה המדינית והצבאית של הגאון הזה [וכמובן זה טוב למצגות של יועצים אסטרטגיים].

#ספר של אמרות, קטעי מחשבה של אחד מהגאונים הצבאיים. בסיס או זרז ללימוד של אמנות המלחמה [שלא צריך להזכיר לכם שאולי אתם לא מתעניינים בה, אבל היא, הו הו, היא מתעניינת בכם]. מומלץ.

תקראו, ותהיו נחמדים אחרת יבוא נפוליאון...

ויש גם שיר


115 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page