top of page
  • בעז זלמנוביץ

חלוץ קדמיאידיאה, כך קובע המילון הפילוסופי הקצר בהוצאת מדע וחיים בע"מ (1954), היא "בבואת המציאות בתודעה, המאפיינת את יחסם של האנשים לעולם המקיף אותם, את דימוייהם עליו. כל אידיאה מותנית תמיד באופיו של המשטר החברתי, בתנאי הקיום החומריים של בני האדם". וכפי שהחבר סטלין בכבודו ובעצמו אמר או כתב: "בתנאי הקיום החומריים של החברה, בהוויה החברתית, שהאידאות הן בבואתם".

והנה לאחר קום המדינה, לאחר מלחמת העצמאות העקובה מדם, מסבל ומדמעות, נקלעו הקיבוצים שהיו האוונגרד, החלוץ ההולך לפני המחנה - בהתנדבות, בדוגמה, בהתיישבות, בביטחון ובקליטת העלייה למשבר אידיאי קשה. החברה התנדבותית שעליה היה מבוסס היישוב היהודי בארץ ישראל הפכה למדינה ולמנגנונים ממוסדים. האוונגרד - הקיבוץ - נדחק לפינה ונקלע למשבר זהותי וממשי קשה.

על זה כתב אלון פאוקר את 'כשהחלוצים רצו בית' (האוניברסיטה הפתוחה, 2018). פאוקר הוא חוקר של תולדות הציונות והקיבוצים ומרצה בבית ברל, אבל [גילוי נאות] קודם כל הוא חבר ילדות. גדלנו יחד בקבוצה ולמדנו ב'מוסד החינוכי'. עברו הרבה מים בנחל הבשור מאז, אבל שאלת משבר הקיבוצים של שנות החמישים רלוונטית גם כיום, למרות המרחק בחברה, בסביבה ובשנים. כפי שאלון מגדיר זאת בראיון: "משבר הערכים הפוקד את התנועה הקיבוצית החל כבר בתחילת שנות החמישים, כשהחברים לא רצו עוד להתגייס למאמץ החלוצי. המנהיגים לא הבינו את המצב הזה ולמעשה נוצרה מציאות של מנהיגים ללא חיילים".

במחקר מעמיק בארכיוני תנועות הקיבוצים, ובארכיונים ומקורות נוספים, ובקפדנות (יקית) הוא בוחן סוגיות מגוונות בהקשר המשבר המשקי, הדמוגרפי, הערכי והזהותי של הקיבוצים במבט מלמטה. זאת תוך בחינת הדומה והשונה בין ארבעת תנועות הקיבוצים (הקיבוץ הארצי, המאוחד, חבר הקבוצות [האיחוד אחרי הפילוג], והדתי). וכאמור, הוא מראה כיצד ההנהגות התנתקו מהמונהגים - חברי הקיבוצים, וכיצד הללו התייצבו מולם במלל, בכתב ובעיקר במעש.

#ספר היסטוריה מהודק, בהיר ונהיר למרות המורכבות. מומלץ למתענייני בציונות, בתולדות מדינת ישראל, בתולדות הקיבוצים ובהיסטוריה בכלל.

גם אם אתם קיבוצניקים בעבר או בהווה תקראו ותהיו נחמדים.

ויש גם שיר [לא, לא בלדה לעוזב קיבוץ], לעוזב אחר.

אם כבר קראתם את 'כשהחלוצים רצו בית', תקראו עמוס עוז, מקום אחר [אני בכל מקרה מתכוון לקרוא אותו שוב בהקדם]

56 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page