top of page
  • בעז זלמנוביץ

קרוב לברלין ורחוק מהמשפחה"אדם זקן, מה יש לו בגילו? הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון. עיניו פקוחות למחצה, מנחשות לפי תנועת הכוכבים, אם הלחישות רומזות, כי זה לילו האחרון."

או כפי שכתב שלום חנוך: "מה אתה זוכר בסוף כשגמרת? את הרע והטוב בבת אחת. מה אתה חושב כשלא קורה מה שאמרת? שטוב לי עם ציפור אחת ביד, עם ציפור אחת ביד".

אני מתלבט האם ברג נקט בספר בתרגיל או תעלול מדגם של ארץ נהדרת כפי שכתב אחד המבקרים. שכן הדמויות נושאות על כתפן ערמה של סטראוטיפים, אבל ממש גדולה. מאידך הכתיבה היא מיומנת ומהנה, ולעתים גם מעוררת מחשבה, על יחסים בתוך המשפחה ועל מה שנשאר לאדם בסופו של יום.

#ספר על זקנה, על משפחה, ועל חיפוש אחר דבר מה. סביר.

תקראו ותהיו נחמדים.

ויש גם שיר, גם הוא על איש זקן.

48 צפיות0 תגובות
bottom of page