top of page
  • בעז זלמנוביץ

שלוש, ארבע ולקצץ


לאחרונה מתרוצצות שמועות אודות הכוונה של צה"ל לקצץ שני תקני אלוף. צמצום במספר ובגודל המפקדות הוא תמיד עניין חיוני וחיובי, ולא משום החיסכון בכסף, אלא משום התרומה החיונית לתפקוד ויעילות הצבא. בדיוק כפי שאמר גנרל שרמן: מטה מצומצם הוא סימן למנהיגות אפקטיבית. כל זאת בתנאי והקיצוץ נעשה בהתאם לעקרונות מושכלים.

הרעיונות שהושלכו לחלל האוויר: איחוד אגף התכנון (אג"ת) עם אגף המבצעים (אמ"ץ) למעיין אגף המטה הכללי (אג"ם); ואיחוד זרוע היבשה (מז"י) עם אגף הלוגיסטיקה (אט"ל). נבחן את הרעיונות הללו בקצרה.

איחוד אג"ת עם אמ"ץ. לעניין זה יש הגיון קדום, חזרה ליסודות הקמת צה"ל, כפי שהציעה נורית גל לפני מספר שנים. פירוק אג"ת הוא עניין אפשרי ואף רצוי וחלוקת התפקידים שהוא ממלא וביטול חלק מהם יכולים לעשות בדרך הבאה: ביטול חלק מתפקידי האסטרטגיה בדרג המדיני שהאגף עוסק בהם שכן הם לא מתפקיד צה"ל והאגף מדיני-ביטחוני בראשותו של עמוס גלעד במשרד הביטחון עוסק בהם. העברת תפקידים בתכנון האסטרטגי הצבאי ותפקידים מבצעיים שונים לאגף המבצעים. את חטיבת התכנון העוסקת בתכנון בניין הכוח הכול-צה"לי ובקביעת חלוקת התקציב יש להכפיף ישירות לראש מטה צה"ל (סגן הרמטכ"ל) ככלי שיאפשר לו באמת לנהל את המטכ"ל ואת צה"ל.

לעומת זאת, איחוד מז"י עם אט"ל הוא איחוד של מין שאינו במינו. מז"י היא מפקדה כפופה למפקדה הכללית של צה"ל שתפקידה לבנות את כוחות היבשה ואילו אט"ל הוא חלק מהמטה של המפקדה הכללית (המטכ"ל) הנושא באחריות לתחום הלוגיסטיקה של צה"ל. כלומר, לכל אחד מהגופים הללו תפקידים שונים במדרג שונה של הצבא. במהלך תהפוכות מחצית העשור הקודם, הועתקו גופי בניין הכוח הלוגיסטיים – מפקדות קצין לוגיסטיקה ראשי וקצין חימוש ראשי ואחרים מאט"ל למז"י על ידי הרמטכ"ל חלוץ והוחזרו לאט"ל על ידי מחליפו אשכנזי. זה לא המקום לדן בשיקולי התזוזות, אבל לטעמי, צדק חלוץ בהעברת תפקידי בניין הכוח למז"י ובכך הקל על אט"ל לקיים את תפקידיו הראשיים של קצין מטה ושל מפקד הכוחות הלוגיסטיים המטכ"ליים ואפשר ליבשה לבנות את כוחה בשלמות (כוחות מתמרנים, סיוע קרבי וסיוע מנהלתי).

אם איחוד לא, אז מה כן? העברת גורמי בניין הכוח שעיקר מאפייניהם יבשתי לזרוע היבשה והשארת קצין מטה לעניין הלוגיסטיקה במפקדה הכללית. האם ניתן להוריד את דרגתו לתא"ל? כן. תפקידי אט"ל, כאמור, הם שלושה: קצין המטה; מפקד הכוחות הלוגיסטיים; ובונה הכוח. התפקיד של בניין הכוח יועבר ברובו למז"י; באט"ל שני תתי-אלופים, האחד, ראש חטיבת הלוגיסטיקה, יישאר במטכ"ל וישמש כקצין המטה; ואילו, האחד, המכונה כיום "רמ"ט אט"ל", ישמש מפקד הכוחות הלוגיסטיים המטכ"ליים.

האם זה יצליח? הלוואי. קצוץ בתקנים והורדת דרגת התפקיד וצמצום במדרג הדרגות הוא בדרך כלל סימן להתייעלות, אבל זה בניגוד לטבע הביורוקרטיה והממסד הארגוני.

מספרים על אשכול שכשהיה ראש ממשלה באו אליו מצה"ל וביקשו להוסיף את דרגת תת-אלוף למדרג הדרגות של צה"ל. שאל אותם: "לכמה תקנים מתכוונים אתם ?". ענו לו: "שמונה". ענה אשכול: "התכוונתם אולי לשמונה, תסיימו עם שמונים" והוא לא טעה בהרבה.

פרקינסון לא היה מנסח את זה יטוב יותר.

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page