top of page
  • בעז זלמנוביץ

תכנית חלופית שרודדה עוד יותר


"A pint of sweat will save a gallon of blood." -- General George S. Patton

דוח מבקר המדינה (64ב) חשף את חומרת מצבו של צה"ל בתחום היערכות וכשירות מערך גיוס כוחות המילואים לתנאי ירי תלול מסלול על העורף. האם אנחנו מופתעים? כנראה שלא כל כך.

אנשי הביקורת פועלים, בדרך כלל, על פי העקרון הפשוט - תגידו מה קבעתם, מה כתבתם שאתם צריכים לעשות ונראה מה עשיתם.

כאשר קוראים את הדברים בדוח, נדמה שאתה שומע את רחשי הדיונים, רפרוף המצגות וקולות המקלדות במסדרונות הקרייה. נביא ציטוט ארוך יחסית של הדברים (ההדגשות הן שלי):

"מודל האימונים והכשירות המטכ"לי של מערך הגיוס

1. בשנת 2005 קבעה חטיבת המבצעים מודל אימונים וכשירות רב-שנתי מחייב, ובו פעילות מינימאלית הנדרשת לשמירה על כשירות מערך הגיוס. אולם בפועל, בשנים 2010-2005 מומש המודל באופן מוגבל, כיוון שהוקצה לו תקציב חלקי בלבד. לפיכך, מדי שנה בשנה תוכננו מופעי התרגילים והאימונים במסגרת מרודדת, דבר שהביא לפגיעה מתמשכת ברמת הכשירות. המשמעויות המבצעיות של מצב זה לא הוצגו בפני הרמטכ"ל, אף שהדבר עלול לפגוע בגיוס סד"כ המילואים.

2. ממסמכים שהוצגו למשרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 החריפה הפגיעה בקיום האימונים ובכשירות מערך הגיוס:

א. על רקע חוסר ודאות תקציבית ובעקבות הנחיות אג"ת, הנחה ראש אמ"ץ לקיים תרגילי גיוס וכוננות מתקציבי הגופים הרלוונטיים ולא מתקציב אמ"ץ, כפי שהיה נהוג עד אז. הפיקודים המרחביים הודיעו, שאין ביכולתם לקיים הנחיה זו, כיוון שגם תקציביהם קוצצו.

ב. תקציב מוגבל שאושר לחטיבת המבצעים במאי 2012, לא איפשר לה להמשיך לקיים את מודל האימונים והכשירות בתכנית המרודדת, ובמקומה הוכנה תכנית חלופית שרודדה עוד יותר."

צה"ל החליט מהסיבות הנכונות שהגיוס למלחמה הבאה יהיה תחת אש. במלחמת יום הכיפורים, אחד הדברים שסייע לצה"ל להתאושש ולנצח את המלחמה היה שהגיוס לא היה תחת אש. זה לא יקרה במלחמה הבאה או אפילו במבצע הבא, כפי שלמדנו בהכנות ל"עמוד ענן" כאשר כוחות שעסקו באימונים נפגעו.

מה שמדאיג, ואולי אפילו מקומם (אם נתעלם מכך שהדברים לא הובאו לידיעת הרמטכ"ל, כי גם אלה שמתחתיו נושאים באחריות), זה, השימוש בביטויים שנלקחו בוודאי מהמסמכים: "מודל האימונים והכשירות", "תכנית מרודדת" ו"תכנית חלופית שרודדה עוד יותר"; והעברת האחריות מגוף לגוף בלי העברת המשאבים.

חלק מהיחידות והגופים עושים כמיטב יכולתם במשאבים המצומצמים, גם בתחום הזה, אבל כשם ספרם של סליוואן והרפר - 'תקווה איננה שיטה', גם "תכניות מורדדות אינן שיטה". אם הוחלט שמשהו הוא קריטי להצלחה במלחמה הבאה, כדאי לא להשתמש בביטויים שלעיל ולעשות.

27 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page