top of page
  • בעז זלמנוביץ

הענקים הקדמונים


אני ממשיך בשחזור ואחזור מאמרים וסקירות ספרים שפרסמתי בעבר ואינם במרשתת (הסקירה הקודמת עסקה במלחמת אלג'יריה). הסקירה הנוכחית נכתבה כמו סקירות נוספות שהתפרסמו בביטאון זרוע היבשה - ביבשה - במשך כמה שנים יחד עם עוזי בן שלום, ידידי ומורי, אז רמ"ד המחלקת תפיסות בזרוע והיום פרופסור באוניברסיטת אריאל. הנה סקירת שתי קלאסיקות שהתפרסמה בביבשה, גליון 16, שבט התשע"א, ינואר 2011. [תודה לנעה]


סיפור מסע מלחמה יווני בן 2,500 שנה וגאונותו של יוליוס קיסר הרומאי מציגים דילמות, אסטרטגיות וטקטיקות הרלוונטיות גם בימינו. המלחמה ימיה כימי האדם. היונים והרומאים, אשר להם חלק גדול ביסוד תרבות המערב, לקחו גם חלק מרכזי ביצירת המעשה והחשיבה הצבאיים, המלווים אותנו עד היום. בסקירה שלפנינו שתי יצירות קלאסיות, בעלות השפעה משמעותית על ההיסטוריה והמחשבה הצבאית.


מסע לים השחור - כסינופון, אנאבאסיס - מסע הרבבה, (מוסד ביאליק, 1969. תרגום מיונית א. א. הלוי) זהו סיפור מלחמה אמיתי בן 2,500 שנה המתאר מסע מלחמה (ביוונית: "אנאבאסיס") של עשרת אלפים חיילים יוונים מארץ ניכר למולדתם אשר ביוון. אלו חיילים אשר שימשו שכירי חרב בצבאו של כורש, אחיו של מלך פרס. לאחר מותו של אדונם, הרחק מביתם, ליד בבל, מצאו עצמם לפתע בודדים בארץ זרה. הפרסים אשר חששו מהכוח הצבאי המיומן שנותר ללא תעסוקה, רצחו את מפקדיהם בתקווה שיתפזרו וכך ניתן יהיה לחסלם. אולם ה"הופליטים" (שמו היווני של חייל החי"ר הכבד) שהיוו את רוב הצבא היווני, בחרו באופן דמוקרטי הנהגה חדשה ובה אציל אתונאי בשם כסינופון. לאחר החלק הראשון שבו מתוארים מהלכיהם עם כורש המורד, מתוארים שאר חלקיו של הספר את מסעם ההרואי לכיוון הים השחור ולאורכו מערבה. בספר מוצגות דילמות אסטרטגיות וטקטיקות, שלמרות מרחק השנים הן רלוונטיות לימינו. לדוגמה: "ועל-ימים אחד מהנוכחים שם אמר, לאחר שהפך בדבר, ששני המעשים, ההתקפה והרס הגשר, אינם מתיישבים זה עם זה. שכן ברור הוא שאם יתקיפונו, או ינצחונו או ינוצחו. אם ינצחו, מה הצורך יש לה להרוס את הגשר? הרי אף אם הרבה גשרים יהיו, לא יהא לנו מקום שאליו נברח ונימלט. ואם ננצח, לא יהיה להם לא לברוח כשהגשר הרוס. זאת ועוד, אף אחד מאנשי-הצבא המרובים שבעבר הנהר לא יוכל לבוא לעזרתם כשהגשר הרוס" (עמ' 59). בנוסף מוצגים מהלכי קרבות, פעולות צבאיות של משמרות קדמיים, פטרולים וסיורים, ולוגיסטיקה בסיסית של מזון. אולם עוצמתו של הספר הוא בתיאור רוח האדם בהתגברותה על קשיים עצומים של רעב, שלג, קור מקפיא, בדידות, ואי וודאות. זאת, בעזרת מנהיגות, משמעת, עזרה הדדית ורוח צוות: "נתקלו בדרך בחיילים נחים על השלג ללא כל משמר כשהם עטופים באדרותיהם. והם ביקשו להעמידם, אך הללו אמרו שאותם שלפניהם לא יפנו להם מקום… או אז לנו גם כסינופון ואנשיו ללא אש וללא סעודה, אבל הם העמידו משמרות לפי מיטב יכולתם. לפנות בוקר שלח כסינופון אל התשושים את הצעירים ביותר, ופקד עליהם להעמידם ולהכריחם להמשיך בדרך" (עמ' 100-101). על הצורך במשמעת בצבא, ללא קשר לדמוקרטיות שבהתנהלות של הרבבה אמר כסינופון בנאום: "חיילים אני מודה שהכיתי אנשים כאשר התרופפה המשמעת. אלה אנשים שמוכנים היו לצעוד ולהלחם כל עוד הם מוגנים על ידי אחיהם לנשק הערוכים בפאלאנקס. אבל להוטים לפרוש מן השורה ולרוץ לפנים כדי להגדיל את חלקם בשלל ובביזה. אילו היינו כולנו נוהגים כך היה האויב מחסל או כולנו. כמו כן היו מקרים בהם נשבר אדם וסירב לעמוד ולהגן על חייו והיה מוכן להתמסר לידי האויב. ובמקרים כאלה הכיתי אנשים וגם אילצתי אותם להתקדם.. שלחתי את אגרופי באחדים מן האנשים כדי שלא ישלח בהם האויב את כידוניו". אנאבאסיס הוא גם ספר הרפתקאות - טיפוס בהרים מושלגים, תיאורים גיאוגרפיים ואתנוגראפיים של אסיה הקטנה מלווים את המסע, אך בעיקר זהו מסע של רוח האדם החופשי (יחסית).

ספר התפרסם גם - כסנופון, מסע הרבבה (סדרת אדם בקו האש). תרגם מאנגלית: אריה חשביה. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1984.


בין אריה לעכבר - יוליוס קיסר, מלחמת גאליה (יבנה, 1958 תרגם מן המקור הרומי והוסיף מבוא, הערות ומפתח שמות נ' רבן). יוליוס קיסר, אותו גאון רומאי, אשר מוחו וכישרונותיו הכבירים יושמו בשדות הקרב, כבש את מרחבי שוויץ, צרפת, בלגיה ובריטניה. הוא היה מהראשונים לחצות את הריין לגרמניה ומתאר את האסטרטגיה, הטקטיקה והלוחם הרומאי של תשע שנות המלחמה הללו. על פי ההיסטוריון היווני פלוטארכוס הסתכמו בכיבושן של 800 ערים, 300 שבטים שהוכנעו, מיליון גברים שנמכרו לעבדות ושלוש מיליון נוספים שנהרגו בשדה הקרב. בימיו הדחוסים מצא זמן לכתוב, מה שנותר הוא התיאור החד והברור של המלחמה ואופן הלחימה של הרומאים והעמים שעמדו כנגדם. תיאור ששימש מושא למחקר ולימוד לאנשי צבא מאז, מכיוון שקיסר הוא האסטרטג, מצביא הקרבות והטקטיקן בגוף אחד. האסטרטגיה שנקט בה קיסר הייתה "הפרד ומשול" או אולי "הפרד, בודד והילחם". הספר מציג את החישובים, הבריתות והתככים אשר היו בין הרומאים לעמים השונים והללו ביניהם ובין עצמם. שיקולי המצביאות של קיסר כוללים את הלוגיסטיקה של השגת המזון, בניית הביצורים ותכנון המסעות. ברמה הטקטית מתוארים הקרבות ואופן ההיערכות אליהם. ברוב הקרבות הייתה לגאלים עדיפות מספרית, אך יתרונם של הרומאים בארגון היחידות, בציוד ובנשק, במשמעת, ובטכניקות הקרביות הוא שהכריע את הכף לטובתם במרבית הקרבות ובמלחמה כולה. קיסר מתאר את האופי האיתן ואומץ ליבם של חייליו ושל מפקדי הלגיונות וכוחות המשנה שלו. קרבות רבים הנהיג קיסר מ"החזית", את דעתו על המפקד והמנהיגות ניתן לסכם באמרה המיוחסת לו: "צבא של עכברים עליהם מפקד אריה יכול לעשות יותר מצבא של אריות עליו מפקד עכבר." קיסר חולק כבוד ליריביו ואיננו מזלזל ביכולתם וביכולת מנהיגיהם להובילם. יריבו המר היה וורקינגטוריקס (בגאלית: מלך מלכי הלוחמים). הנה איזכורו מתוך הספר: "למחרת כינס וורקינגטוריקס אסיפה, ניחם את אנשיו ועודדם לבל תיפול רוחם עליהם עד מאוד ולבל תחלש דעתם מחמת כישלונם. הרומאים, אמר וורקינגטוריקס, לא ניצחו בעוז-רוחם ולא במערכה, אלא בדרך ערמה ובתכסיסי מצור, שהגאלים אינם מנוסים בהם. כל המצפה במלחמה להצלחות בלבד אינו אלא טועה" (עמ' 127). הספר התפרסם גם - יוליוס קיסר, מלחמת גאליה. תרגם מלטינית והוסיף מבוא והערות משה ליפשיץ. ירושלים, הוצאת כרמל, 2011.


#ספר על מלחמות של פעם פעם, אי אפשר להתחיל ללמוד על מלחמות מבלי לקרוא את שתי הקלאסיקות הללו. מומלץ לחובבי ההיסטוריה בכלל, והיסטוריה הצבאית בפרט.


תתחסנו, הטו מסיכות, תקראו ותהיו נחמדים


ויש גם שיר

Heard it through the grapevine

Not much longer would you be mine

Oh I heard it through the grapevine

Oh I'm just about to lose my mind

Honey, honey yeah


129 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page