top of page
  • בעז זלמנוביץ

האהבה שאיננה תלוי בדבר וגם לא באל


שער 'המיסה של האתאיסט' מאת בלזק

אני מודה שלא חיבבתי את 'הסופרים הגדולים'. לא רק זאת, אלא שגם לא כל כך התאמצתי לקרוא אותם [סוג של מעגל שמזין את עצמו, ניתן לשער]. נכון הגדרת 'הגדולים' היא בעייתי, רחבה ומסתורית, אבל ניתן להניח שאונורה דה בלזק נמנה אתם. אני לומד אותו לאט לאט, בקטעים קצרים, בסיפורים הנבחרים בהקפדה, מתורגמים בעברית מדויקת. אחרי שתי צרפתיות, שני צרפתים של נהר ספרים שקראתי לפני שבועיים-שלושה הבטחתי לעצמי שאקרא עוד ממני ולכן הזמנתי את 'המיסה של האתאיסט' (נהר ספרים, 2019 [תרגם ראובן מירן]).


אמונה מעבר לגדר - צלם בעז זלמנוביץ

הפעם בוחן בלזק את היחס שבין האמונה, האי-אמונה, אהבת האדם ומנהגים דתיים באמצעות השאלה: "מדוע נכנס אתאיסט מושבע לכנסייה ומשתתף במיסה המתנהלת שם? מדוע הוא חוזר על כך ארבע פעמים בשנה?" שלוש דמויות בעלילה ובעלילה שבתוכה. האתאיסט המגולם באמצעות הרופא הכירורג שאיננו מאמין אלא בידע רציונלי בטביעת עין מדעית, השולט ביד רמה בסביבתו ובאנשיו; במתלמד החביב עליו ההופך לידיד או מקורב, המספר את הזווית שלו; ובהעלילה שבתוך סיפור המסגרת, כפי שכותב המתרגם והעורך: " מוכר מים עני שחלומו לרכוש סוס וחבית, אדם פשוט בעל לב ענק, איש חבל אוֹבֶרנְיֶיה שננטש כתינוק ומאז הוא בודד בעולם - עד שהכיר, לפני שנים רבות, את הסטודנט לרפואה הזקוק לכל פרוטה כדי להשלים את לימודיו והרעיף עליו את אהבתו התמימה, הכנה, אהבה שאינה תלויה בדבר." איך הם כרוכים אחד באחר.


האם האהבה באמת איננה תלויה בדבר? קשה לדעת. בלזק מנסה להצביע על אפשרות הנובעת מתום ומאמונה. אמונה באדם, ואולי גם אמונה באל [של הנוצרים במקרה הזה]. אך בעיקר, לדעתי, ביחס שבין בני האדם והצורך או אולי החובה לכבד איש את דעתו, דתו ואמונתו של הזולת - זה ההסבר, להבנתי, להשתתפותו של האתאיסט במיסה ארבע פעמים בשנה. וגם אם לא, או שלא הבנתי את בלזק ומה כתוב בין השורות, השורות עצמן נהדרות.


#ספר נוסף של בלזק. מומלץ ביותר [אני בכל מקרה מתכוון להמשיך ולקרוא אותו ואת פרסומי נהר ספר הנוספים].


תקראו, תאמינו או לא ותהיו נחמדים.


ויש גם שיר - סיבות לחכות

104 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page